رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آتاطب سان توسط مقام عالی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی به عنوان دستاورد سال 1396 دولت
بازدید ریاست محترم اداره تجهیزات پزشکی ایران جناب آقای دکتر بیگلر و مدیراناین اداره محترم از غرفه شرکت آتاطب سان

This post is also available in: English