بازدید و رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آتاطب سان در بیستمین نمایشگاه ایران هلث توسط مقام عالی سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر دیناروند