مراسم کلنگ زنی فاز دوم کارخانه آتاطب سان پوریا با حضور ارزشمند استاندار و فرماندار محترم استان البرز و مسئولین عالی رتبه کشوری