رونمایی از محصولات شرکت آتاطب سان توسط وزیر بهداشت

بازدید از غرفه شرکت آتاطب سان

بازدید و رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آتاطب

حضور پر قدرت شرکت آتاطب سان در کنگره WORLD neurosurgery

مراسم کلنگ زنی فاز دوم کارخانه آتاطب