مراسم کلنگ زنی فاز دوم کارخانه آتاطب

بازدید اعضای محترم اداره تجهیزات پزشکی ایران از کارخانه آتاطب سان پوریا

رونمایی ریاست محترم اداره تجهیزات پزشکی از محصولات دانش بنیان آتاطب سان پوریا

افتتاح فاز اول کارخانه آتاطب سان پوریا توسط استاندار محترم استان البرز